ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Οι φυσιολογικές δράσεις οδηγούν σε επιτυχία τους στόχους ενός οργανισμού.

Κάθε άτομο ή επιχείρηση έχει να απαντήσει στα εξής ερωτήματα, προκειμένου να έχει οφέλη από την επιτυχία των στόχων του:
Η πορεία αυτών των απαντήσεων, όπως εμφανίζεται στον πίνακα της εκτέλεσης των δράσεων της ιδιωτικής ζωής ένός ατόμου και μίας επιχείρησης, έχει διαφορές. Αλλά τα βασικά σημεία είναι κοινά μεταξύ τους, όπως και σε όλους τους κοινωνικούς οργανισμούς.
ΔράσειςΙδιωτικής  ζωήςΕπιχειρηματικής τακτικής
Οι στόχοι

· Ορίζω τις εργασίες των επαγγελματικών μου υποχρεώσεων

· Ορίζω τις εργασίες των ιδιωτικών μου  αναγκών

· Καταγράφω τι ωφελούμαι από τους  οικονομικούς και μη στόχους της επιχείρησης μου
Η πραγματοποίηση των στόχων

· Επικοινωνώ με τους επαγγελματικούς μου συνεργάτες για να αποφασίσουμε, με ποιον τρόπο θα πραγματοποιήσουμε τους στόχους μας

· Συνεργάζομαι με τα μέλη της οικογενείας και του περιβάλλοντος μου,που θα με βοηθήσουν στην εξυπηρέτηση των ιδιωτικών μου αναγκών

·  Γνωρίζω τις αρμοδιότητες, που αφορούν την εκτέλεση των επαγγελματικών μου καθηκόντων

· Γνωρίζω τον χάρτη καταμερισμού της ροής εργασιών της επιχείρησης

· Συνεργάζομαι με ομαδικό πνεύμα με το έμψυχο δυναμικό του οργανικού τμήματος που ανήκω, άλλα και με όλο το εμπλεκόμενο δυναμικό της επιχείρησης.

· Σχεδιάζω με λεπτομέρεια τις δράσεις επιτυχούς πραγματοποίησης των στόχων μου, σύμφωνα με τις δυνατότητες και τα μέσα που μου παρέχονται

Η αξιολόγηση της υλοποίησης των στόχων

· Στο τέλος συνήθως της ημέρας κάνω απολογισμό των προσπαθειών μου

· Την επόμενη μέρα θα ολοκληρώσω τις παραλείψεις μου και θα ξεκινήσω με ανανεωμένες τις δυνάμεις μου

· Καταγράφω την διαφορά μεταξύ του σχεδιασμού και της πραγματοποίησης των στόχων μου

· Αναλύω τα αίτια – αποτελέσματα των προσπαθειών μου και δημιουργώ τις συνθήκες για επιχειρηματική επανεκκίνηση.

Αρκεί η εκτέλεση και ο έλεγχος του προγραμματισμού στους κοινωνικούς οργανισμούς;

  • Ναι, αρκεί να ενισχύεται η ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης των μελών του οργανισμού και οι προσπάθειες να  οδηγούν στην εκπλήρωση αίτιου-αποτελέσματος των στόχων.
  • Όχι όταν ο προγραμματισμός γίνεται μία καταναγκαστική εργασία,η οποία καταργεί την πρωτοβουλία και την δημιουργικότητα στα άτομα και τις επιχειρηματικές οντότητες.

Εγγραφείτε στο Newsletter

Λάβετε Χρήσιμα Άρθρα και Πληροφορίες για την Επιχείριση σας

Περισσότερα Άρθρα