A business strategy chartA business strategy chart

Σας λείπει ο σωστός στρατηγικός σχεδιασμός;

Δοκιμάστε την μεθοδολογία που έχουν χρησιμοποιήσει πολλές επιχειρήσεις στο παρελθόν για να πετύχουν τους στόχους τους.

Τα 4 βήματα που χρησιμοποιούμε για να οδηγηθούμε στην επίτευξη των στόχων σας

Οι προσπάθειες μας επικεντρώνονται στο να βελτιώσουμε, βάση της υλοποίησης ενός κατάλληλου στρατηγικού σχεδιασμού, τις οικονομικές και μη ανάγκες των πελατών, των εργαζομένων, του κεφαλαίου και των συνεργατών των επιχειρήσεων.

Προσαρμόζουμε τα στοιχεία που διαθέτουμε σε έγκυρες και δοκιμασμένες τακτικές, που συναντούμε στην πορεία μας, ώστε να δημιουργούνται συνθήκες αλλαγής και δημιουργίας.

Στη Financer, για να πετύχουμε στο έργο μας, αναπτύσσουμε τις αρχές έγκυρων προγραμμάτων στρατηγικού σχεδιασμού όπως το Balanced Scored Card (Ισορροπημένη Κάρτα Επιδόσεων) και το Six Sigma (Έξι Σίγμα).

Βασιζόμαστε σε αυτά και εφαρμόζουμε το πρόγραμμα TARGET PLAN 360, το οποίο συμβάλλει στη λύση των κυριοτέρων προβλημάτων, τα οποία παρουσιάζονται ειδικότερα στις μικρές επιχειρήσεις.

9 στις 10 επιχειρήσεις αποτυγχάνουν στον στρατηγικό τους σχεδιασμό.

Επικοινωνήστε μαζί μας και πείτε μας σε ποιόν τομέα της επιχείρησης σας χρειάζεστε εξειδικευμένη καθοδήγηση.