Πῆραι Δύο

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Ἀνθρώπων ἕκαστος δύο πήρας φέρει, τὴν μὲν ἔμπροσθεν, τὴν δὲ ὄπισθεν, γέμει δὲ κακῶν ἑκατέρα΄ ἀλλ' ἡ μὲν ἔμπροσθεν ἀλλοτρίων, ἡ δὲ ὄπισθεν τῶν αὐτοῦ τοῦ φέροντος. Καὶ διὰ τοῦτο οἱ ἄνθρωποι τὰ μὲν ἑαυτῶν κακὰ οὐχ ὁρῶσι, τὰ δὲ ἀλλότρια πάνυ ἀκριβῶς θεῶνται.

Δύο σάκους όλοι οι άνθρωποι κουβαλούμε, έναν μπροστά έναν πίσω μας, γεμάτα με κακά και οι δύο. Ο πίσω σάκος κακά που ’ναι δικά μας και ο μπροστινός των άλλων. Και γι’ αυτό οι άνθρωποι τα δικά τους κακά δεν βλέπουν, των άλλων με πολύ λεπτομέρεια όμως τα βλέπουν.

Οι δύο σάκοι

Διατρέχουμε το χρόνο με τη βοήθεια της απαρχής του Αισώπειου λόγου και τον  εφαρμόζουμε  αποτελεσματικά στην σύγχρονη εποχή του μάνατζμεντ. 

Ας μεταφερθούμε στις καθημερινές λειτουργίες της εταιρείας μας. 

Μας καλούν, να υλοποιήσουμε ένα στρατηγικό σχέδιο, που προέρχεται από τους στόχους που αποφάσισε η ηγεσία σε συνεργασία με όλο το έμψυχο δυναμικό της επιχείρησης μας.

Την ίδια στιγμή προκύπτει η ανάγκη – πρόκληση της επικοινωνίας μας με τους άλλους, δηλαδή η καταγραφή των έργων, η οποία προϋποθέτει τον καταμερισμό και την αξιολόγηση των δράσεων βάση των προσωπικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, που είναι απαραίτητες για την επιτυχή ολοκλήρωση των στόχων μας.

Είμαστε σε θέση όμως να δούμε “τα κακά του δικού μας σάκου” επειδή είναι πίσω μας ή μόνο των άλλων, που είναι μπροστά και μας  εμποδίζουν να τα διακρίνουμε και να αποκτήσουμε την απαραίτητη επίγνωση, που μας οδηγεί σε αρμονική συνεργασία με τους άλλους; 

Οι άνθρωποι τα δικά τους κακά δεν βλέπουν    

Ξεκινάμε πρώτα από τη διοίκηση της εταιρείας, η οποία χαράζει και οδηγεί το όραμα των επιχειρηματικών στόχων. Συχνά όμως ο ηγετικός μας ρόλος συναντά   δυσκολίες, που προέρχονται από την προσωπική μας ιδιοσυγκρασία και το διαμορφωμένο κοινωνικό και μίκρο-μάκρο οικονομικό μας περιβάλλον.

Ας αναφέρουμε μερικά, βασικά όμως “κακά”:

  • Δεν αναγνωρίζουμε την πραγματικότητα των στρατηγικών μας στόχων και κτίζουμε σχέσεις αυταπάτης με τους συνεργάτες μας.
  • Εχουμε συνηθίσει να ακούμε το “αλάθητο” των ενεργειών μας, που προέρχεται από την επιτυχή μας σταδιοδρομία, μέχρι στιγμής.
  • Ακολουθούμε πρότυπα δοκιμασμένων διαδικασιών και ενεργούμε με μηχανικό τρόπο, απορρίπτοντας συχνά τη δοκιμή για αλλαγή και καινοτόμο δράση.
  • Σαν αποτέλεσμα αυτών απαιτούμε συνειδητά ή όχι τη συμμόρφωση των άλλων στις εντολές μας και καταργούμε ταυτόχρονα το πνεύμα πρωτοβουλίας που είναι ζωογόνο για την ανάπτυξη των εργασιακών τους δεξιοτήτων.   

Τα κακά των άλλων βλέπουν

Οπλιζόμαστε λοιπόν πρώτα με την επίγνωση των προσωπικών μας δυνατοτήτων και αδυναμιών και αφού γνωρίσουμε το πεδίο των αρμοδιοτήτων μας, τότε επηρεάζουμε και επιδρούμε ηγετικά πρώτα στον εαυτό μας και κατόπιν στους άλλους.

Πρόσφατα, δουλεύοντας ως υπεύθυνος σχεδιασμού και υλοποίησης του προϋπολογισμού σε επιχείρηση παραγωγής λογισμικών προγραμμάτων, συνεργάσθηκα με τον υπεύθυνο λογιστηρίου.  

Ζήτησα από αυτόν τα οικονομικά στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, αλλά συνάντησα αδιαλλαξία και δυσπιστία σε αυτή μου την προσπάθεια.

 Οταν επιχείρησα να επιβληθώ τονίζοντας την επιτακτική ανάγκη για την έγκαιρη και ολοκληρωμένη υλοποίηση των ενεργειών, μάλλον το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο αρνητικό.

 Τότε αποφάσισα να επιστρατεύσω τη στρατηγική προσέγγιση με το όπλο της επικοινωνίας και εξήγησα στο συνεργάτη μου τα εξής σημεία:    

  • Τις κρίσιμες αποφάσεις που καλείται να λάβει η διοίκηση της εταιρείας βασιζόμενη στην υλοποίηση των στόχων της οικονομικής της  στρατηγικής.
  • Ανέλυσα σε αυτόν τις δράσεις και τις διαδικασίες, που είναι απαραίτητες για την επιτυχία του project και τις θετικές επιπτώσεις που υπάρχουν στην εξέλιξη και των δυο μας.
  • Παρουσίασα σε αυτόν τα αντικείμενα και τον συγκεκριμένο τρόπο που θα εργασθούμε από κοινού, με σκοπό να καταγράψουμε και να επεξεργασθούμε τις απαραίτητες πληροφορίες, που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου μας.
  • Τόνισα πως θα συζητούμε διεξοδικά σε κάθε φάση της πορείας που θα ακολουθήσουμε, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε πιθανά προβλήματα.

Διαπίστωσα σχεδόν αμέσως την θεαματική αλλαγή στη συμπεριφορά του συνεργάτη μου και την δημιουργική  αντιμετώπιση στο αίτημα των νέων καθηκόντων του.

   Υπήρξε πνεύμα κατανόησης της νέας  πραγματικότητας και τελικά αντιμετωπίσαμε τα “κακά” η “καλά” και των δύο μας, που είχαν στη συνέχεια διεξοδική αντιμετώπιση του κοινού στόχου.

Δώστε έδαφος στην καταγραφή, ανάλυση και μάθηση των διαδικασιών της ηγετικής σας τακτικής, που σχετίζονται με την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων και αναπτύξτε το πνεύμα της μάθησης και συνεργασίας στα στελέχη των λειτουργικών τμημάτων της επιχείρησης.

Θα διαπιστώσετε πως τα “κακά” αδυνατίζουν ή μετατρέπονται  σε “καλά”, όταν ακολουθείτε την εποικοδομητική πορεία της συνεργασίας με τους άλλους.

Εγγραφείτε στο Newsletter

Λάβετε Χρήσιμα Άρθρα και Πληροφορίες για την Επιχείριση σας

Περισσότερα Άρθρα