ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

Δείτε πως καταφέραμε να δώσουμε αποτελεσματικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι πελάτες μας.
inforex_pie_chart_logo_black_font

Πως είναι δυνατόν να μειώσουμε τα έξοδα, δίχως να υπάρξει κάμψη στη δραστηριότητα της επιχείρησης;

 • Καταγράφουμε συστηματικά και μελετάμε τις κατηγορίες των εξόδων.
 • Περιορίζουμε και μειώνουμε τα έξοδα, που δεν συνεισφέρουν σε προστιθέμενη αξία.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το λογιστικό ERP πρόγραμμα, ώστε να είναι ένα ισχυρό εργαλείο πληροφόρησης;

 • Κτίζουμε την λογιστική διαχείριση, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης.
 • Παρέχουμε αξιόπιστες πληροφορίες προς τους μετόχους για να λαμβάνουν έγκαιρα αποφάσεις.
vertice_logo

Πως μπορούμε να προβλέψουμε την επάρκεια μας σε χρηματικά διαθέσιμα;

 • Καταρτίζουμε cash flow που εμφανίζει αναλυτικά τις εισπράξεις και τις πληρωμές μας.
 • Αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά την επάρκεια μας σε ρευστότητα.

Πως αξιοποιούμε τις δυνατότητες της επιχείρησης μας;

 • Καταρτίζουμε και εκτελούμε τον προϋπολογισμό του έτους και συνεργαζόμαστε με τους εργαζόμενους στα λειτουργικά τμήματα.
 • Πετυχαίνουμε τους στόχους βελτίωσης των οικονομικών μας μεγεθών.
plakias_202-82

Πως παρακολουθούμε αποδοτικά τις κινήσεις των πελατών μας;

 • Καταρτίζουμε πρόγραμμα παρακολούθησης των οικονομικών και μη κινήσεων των πελατών μας (CRM).
 • Αποφασίζουμε και αξιολογούμε τις δράσεις ώστε να μεγιστοποιούμε ανά πελάτη: Πωλήσεις, κέρδος, επάρκεια αποθεμάτων.
Εταιρεία ComPro Συστήματα Πληροφορικής

Πως εφαρμόζουμε το πρόγραμμα GDPR, ώστε να είναι χρήσιμο και αξιόπιστο προς τους πελάτες μας;

 • Καταγράφουμε το χάρτη με τις κατηγορίες επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.
 • Ακολουθούμε την καταλληλότερη πολιτική συμμόρφωσης προς τον κανονισμό και παράλληλα βελτιώνουμε το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.
logo_niriis_transparent_fixed

Πως παρέχω πληροφορίες σε εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών;

 • Αναλύω και απαντώ στις ερωτήσεις, που έχουν σχέση με την εκπόνηση και ολοκλήρωση κυβερνητικών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακοί νόμοι).
 • Εξασφαλίζουμε την αποτελεσματικότητα στην έγκριση και χρηματοδότηση των προγραμμάτων.
leousis_202-82

Πως παρακολουθούμε τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών;

 • Σχεδιάζουμε τον προϋπολογισμό και την στρατηγική των εταιριών του ομίλου.
 • Αξιολογούμε τα οικονομικά αποτελέσματα και ερμηνεύουμε τις αποκλίσεις από τους στόχους (αίτιο - αποτέλεσμα).
estrelia_202-82

Πως παρακολουθούμε τις κινήσεις των πελατών στα bungalows;

 • Καταγραφή και παρακολούθηση των κινήσεων των πελατών σε πρόγραμμα maint courant.
 • Επεξεργασία και στατιστική ανάλυση των δεδομένων και σχεδιασμός της στρατηγικής για βελτίωση των πωλήσεων.

Πως ελέγχουμε την παραγωγή σε εστιατόρια και cafe bar;

 • Παρακολούθηση της διακίνησης των αποθεμάτων σε πρόγραμμα αποθηκών.
 • Στατιστική επεξεργασία των δεδομένων για βελτίωση της παραγωγής και προμήθειας των πρώτων υλών. Μοντέλα HR συνεργασίας και leadership με το προσωπικό.
gourlis-logo

Πως κρατάμε σταθερό και μειώνουμε το κόστος των πρώτων υλών;

 • Διαχείρηση αποθηκών και καταγραφή του κόστους προϊόντων.
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Πως γίνεται αποδοτική οργάνωση και διαχείριση της εταιρείας μέσω λογιστικής παρακολούθησης;

 • Παρακολουθούμε με Project Analysis την πορεία των έργων, του κόστους και των εσόδων της επιχείρησης.
 • Στρατηγική ευθυγράμμιση των λειτουργιών που οδηγούν σε επιτυχία τους οικονομικούς στόχους.

CORIS

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Χρησιμοποιούμε το λογιστικό ERP πρόγραμμα, ώστε να παρακολουθεί τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης μας;

 • Εντάσσουμε τις λειτουργίες των τμημάτων σε ένα ενοποιημένο λογιστικό - διαχειριστικό σύστημα.
 • Αποκτούμε άμεση παρακολούθηση και υλοποίηση των ενεργειών μας.