ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

Δείτε πως καταφέραμε να δώσουμε αποτελεσματικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι πελάτες μας.
Inforex S.A. Logo

Πως είναι δυνατόν να μειώσουμε τα έξοδα, δίχως να υπάρξει κάμψη στη δραστηριότητα της επιχείρησης;

 • Καταγράφουμε συστηματικά και μελετάμε τις κατηγορίες των εξόδων.
 • Περιορίζουμε και μειώνουμε τα έξοδα, που δεν συνεισφέρουν σε προστιθέμενη αξία.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το λογιστικό ERP πρόγραμμα, ώστε να είναι ένα ισχυρό εργαλείο πληροφόρησης;

 • Κτίζουμε την λογιστική διαχείριση, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης.
 • Παρέχουμε αξιόπιστες πληροφορίες προς τους μετόχους για να λαμβάνουν έγκαιρα αποφάσεις.
Vertice Company Logo

Πως μπορούμε να προβλέψουμε την επάρκεια μας σε χρηματικά διαθέσιμα;

 • Καταρτίζουμε cash flow που εμφανίζει αναλυτικά τις εισπράξεις και τις πληρωμές μας.
 • Αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά την επάρκεια μας σε ρευστότητα.

Πως αξιοποιούμε τις δυνατότητες της επιχείρησης μας;

 • Καταρτίζουμε και εκτελούμε τον προϋπολογισμό του έτους και συνεργαζόμαστε με τους εργαζόμενους στα λειτουργικά τμήματα.
 • Πετυχαίνουμε τους στόχους βελτίωσης των οικονομικών μας μεγεθών.
ΠΛΑΚΙΑΣ ΒΙΟΜΕΤ ΕΠΕ

Πως παρακολουθούμε αποδοτικά τις κινήσεις των πελατών μας;

 • Καταρτίζουμε πρόγραμμα παρακολούθησης των οικονομικών και μη κινήσεων των πελατών μας (CRM).
 • Αποφασίζουμε και αξιολογούμε τις δράσεις ώστε να μεγιστοποιούμε ανά πελάτη: Πωλήσεις, κέρδος, επάρκεια αποθεμάτων.
Εταιρεία ComPro Συστήματα Πληροφορικής

Πως εφαρμόζουμε το πρόγραμμα GDPR, ώστε να είναι χρήσιμο και αξιόπιστο προς τους πελάτες μας;

 • Καταγράφουμε το χάρτη με τις κατηγορίες επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.
 • Ακολουθούμε την καταλληλότερη πολιτική συμμόρφωσης προς τον κανονισμό και παράλληλα βελτιώνουμε το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.
logo_niriis_transparent_fixed

Πως παρέχω πληροφορίες σε εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών;

 • Αναλύω και απαντώ στις ερωτήσεις, που έχουν σχέση με την εκπόνηση και ολοκλήρωση κυβερνητικών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακοί νόμοι).
 • Εξασφαλίζουμε την αποτελεσματικότητα στην έγκριση και χρηματοδότηση των προγραμμάτων.
Leousis Group Logo

Πως παρακολουθούμε τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών;

 • Σχεδιάζουμε τον προϋπολογισμό και την στρατηγική των εταιριών του ομίλου.
 • Αξιολογούμε τα οικονομικά αποτελέσματα και ερμηνεύουμε τις αποκλίσεις από τους στόχους (αίτιο - αποτέλεσμα).
ΕΣΤΡΕΛΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Πως παρακολουθούμε τις κινήσεις των πελατών στα bungalows;

 • Καταγραφή και παρακολούθηση των κινήσεων των πελατών σε πρόγραμμα maint courant.
 • Επεξεργασία και στατιστική ανάλυση των δεδομένων και σχεδιασμός της στρατηγικής για βελτίωση των πωλήσεων.

Πως ελέγχουμε την παραγωγή σε εστιατόρια και cafe bar;

 • Παρακολούθηση της διακίνησης των αποθεμάτων σε πρόγραμμα αποθηκών.
 • Στατιστική επεξεργασία των δεδομένων για βελτίωση της παραγωγής και προμήθειας των πρώτων υλών. Μοντέλα HR συνεργασίας και leadership με το προσωπικό.
Gourlis Group Marble Logo

Πως κρατάμε σταθερό και μειώνουμε το κόστος των πρώτων υλών;

 • Διαχείρηση αποθηκών και καταγραφή του κόστους προϊόντων.
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Πως γίνεται αποδοτική οργάνωση και διαχείριση της εταιρείας μέσω λογιστικής παρακολούθησης;

 • Παρακολουθούμε με Project Analysis την πορεία των έργων, του κόστους και των εσόδων της επιχείρησης.
 • Στρατηγική ευθυγράμμιση των λειτουργιών που οδηγούν σε επιτυχία τους οικονομικούς στόχους.

CORIS

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Χρησιμοποιούμε το λογιστικό ERP πρόγραμμα, ώστε να παρακολουθεί τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης μας;

 • Εντάσσουμε τις λειτουργίες των τμημάτων σε ένα ενοποιημένο λογιστικό - διαχειριστικό σύστημα.
 • Αποκτούμε άμεση παρακολούθηση και υλοποίηση των ενεργειών μας.

Αναζητάτε λύσεις στην οργάνωση της επιχείρησης σας;

Επικοινωνήστε μαζί μας και πείτε μας σε ποιόν τομέα της επιχείρησης σας χρειάζεστε εξειδικευμένη καθοδήγηση.