Οι πωλήσεις είναι η καρδιά του στρατηγικού μας σχεδιασμού

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Ακολουθήστε το όραμα σας για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των τεσσάρων δράσεων, όπως εφαρμόστηκαν με επιτυχία, από πολλές επιχειρήσεις τα τελευταία είκοσι χρόνια.

Ξεκινήστε με  τον πλούτο των στοιχείων, που δίνει η εικόνα των πωλήσεων σας

 

Συγκεντρώστε τις πληροφορίες, που αφορούν δράσεις ιδιαίτερα στους μεγαλύτερους πελάτες του 20%, οι οποίοι αποτελούν το 80% του συνόλου των πωλήσεων.

Με ποιό τρόπο τους διατηρήσατε το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τι οικονομικά αποτελέσματα πετύχατε σε συνδυασμό χρονικών περιόδων, με ανάλυση ποσοτήτων ανά κατηγορία προiόντων, υπηρεσιών και αξιών;

Τι δράσεις και συνεργασίες αναπτύχθηκαν από τους εργαζόμενους στα λειτουργικά τμήματα και ιδιαίτερα τις  πωλήσεις, τη διοίκηση την παραγωγή και τις αγορές, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι πραγματικές ανάγκες των πελατών;

Σε τι παράγοντες οφείλεται η απόκτηση των πελατών μου και πως θα τους διατηρήσω και θα τους αυξήσω στο μέλλον;

Καταγράψτε και ερμηνεύστε με τους συνεργάτες σας τα συμπεράσματα, που προκύπτουν.

Προβλέψτε και καταγράψτε στη συνέχεια τη δυνατότητα να πετύχετε διατήρηση και αύξηση των πωλήσεων στους υπάρχοντες η νέους πελάτες και σε υπάρχοντα η νέα προiόντα ή υπηρεσίες.

Κατακτήστε τώρα τη δυνατότητα να προβλέψετε με ασφάλεια τη διακύμανση των λειτουργικών σας συντελεστών.

 

Δεν διαμορφώνετε μόνο με αριθμητικό τρόπο την αύξηση ή την μείωση των λειτουργικών σας εξόδων.

Εξετάζετε και δίνετε λύσεις  στα ερωτήματα:

  • Υπολόγισα τα έξοδα σε συνάρτηση με την συνεισφορά τους στις προβλέψεις των πωλήσεων μου;
  • Περιορίζω ή καταργώ πόρους και λειτουργικές διαδικασίες, που δεν προσφέρουν στην αύξηση της προστιθέμενης μου αξίας;
  • Αναπτύσσω και βελτιώνω τις διαδικασίες και τους πόρους, που δημιουργούν ανάπτυξη των πωλήσεων και των κερδών μου;
  • Προετοιμάζω το ανθρώπινο προσωπικό της επιχείρησης μου, ώστε να ανταποκρίνεται στις δεξιότητες και τις πρωτοβουλίες, που απαιτεί η προσφορά των εργασιών τους;
  • Προβλέπω τέλος τις χρηματικές εισροές – εκροές που αντιστοιχούν στις ημέρες είσπραξης των απαιτήσεων και πληρωμών των υποχρεώσεων μου, δίνοντας έμφαση στα στοιχεία των πελατών και των προμηθευτών μου;
  • Προωθώ τις ενέργειες, που αναπτύσσουν την ανάπτυξη της επιχείρησης μου μακροπρόθεσμα ;
  • Αναπτύσσω σε ικανοποιητικό επίπεδο τη μελέτη των ανταγωνιστών στον κλάδο μου;

Ολοκληρώνετε με αυτό τον τρόπο τον σχεδιασμό σας και συνεχίζετε με την επιτυχή πραγματοποίηση των οικονομικών σας στόχων.

Παρακολουθήστε τον σχεδιασμό και την εκτέλεση της στρατηγικής σας πορείας.

 

  • Μελετήστε τους πίνακες, τα γραφήματα, που δείχνουν τις αναλυτικές κατηγορίες των οικονομικών μεγεθών και  την σύγκριση τους με τα πραγματικά τα προϋπολογισμένα και τα ιστορικά στοιχεία, ξεκινώντας και καταλήγοντας στους πελάτες μου.
  • Επίσης εξετάστε βήμα-βήμα τις δράσεις και τις διαδικασίες, που οδηγούν στην επίτευξη των οικονομικών σας επιδιώξεων.

Ελέγξτε  και αποτιμήστε την αξία του έργου σας

 

Καταλήξτε, με τη συνεργασία του έμψυχου δυναμικού σας, σε πολύτιμα συμπεράσματα, που αξιολογούν τα αποτελέσματα των ενεργειών σας και δώστε λύση στα ερωτήματα:

Σχεδίασα και εκτέλεσα τις ενέργειες, που πραγματοποιούν τους στόχους μου;

Πως προωθώ αποφάσεις, που βελτιώνουν τις μελλοντικές μου προοπτικές;

Εγγραφείτε στο Newsletter

Λάβετε Χρήσιμα Άρθρα και Πληροφορίες για την Επιχείριση σας

Περισσότερα Άρθρα