Δημιουργήστε με την ανάλυση Pareto

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Εφαρμόζουμε καθημερινά την επιχειρηματική στρατηγική στην επιχείρηση μας και επιθυμούμε να πετύχουμε το μεγαλύτερο αποτέλεσμα με την δυνατόν μικρότερη διάθεση πόρων και μέσων.

H μέθοδος Pareto μας βοηθά με μοναδικό τρόπο σε αυτή μας την προσπάθεια. Μας κινητοποιεί να δεχτούμε, αποδεδειγμένα, ότι το 80% των προβλημάτων ή των θεμάτων μας προέρχεται από το 20% των αιτιών που τα προκαλούν.

Το 80% των εισπράξεων από πωλήσεις και το κόστος πωληθέντων, προέρχεται από το 20% των πελατών μου.
Η ανωτέρω κάθετη ανάλυση των τμημάτων μπορεί να αντιστοιχεί και στην οριζόντια καταγραφή σε υποκατηγορίες π.χ των πωλήσεων.

Τα οφέλη από την εφαρμογή της ανάλυσης Pareto

 

Βοηθά στην επίτευξη των επιχειρηματικών μου στόχων

Στο ακόλουθο σχήμα καταγράφω σε ποσά και % τη συμμετοχή των πελατών μου στο σύνολο των πωλήσεων της εταιρείας παραγωγής νημάτων ΑΓ.

Οι κατηγορίες a,b,c,d των πελατών με βοηθούν κατ’ αρχήν να επιλέξω την ομάδα πελατών a που συμμετέχει στο σύνολο των πωλήσεων με ποσοστό 78% και 1.116 επί συνόλου 1.492 και αντιπροσωπεύει το 24% του συνολικού αριθμού.

ΠΡΟΪΟΝΠΩΛΗΣΕΙΣ

(ΧΙΛΙΑΔΕΣ)

ΑΘΡΟΙΣΜΑpercentabc Αναλυση
ΠΕΛΑΤΗΣ Α39539526%a
 ΠΕΛΑΤΗΣ Β47086558%a
ΠΕΛΑΤΗΣ Γ295116078%a
ΠΕΛΑΤΗΣ Δ85124583%b
 ΠΕΛΑΤΗΣ Ε68131388%b
 ΠΕΛΑΤΗΣ Ζ50136391%b
ΠΕΛΑΤΗΣ Η35139894%c
 ΠΕΛΑΤΗΣ Θ30142896%c
 ΠΕΛΑΤΗΣ Ι20144897%c
ΠΕΛΑΤΗΣ Κ17146598%c
 ΠΕΛΑΤΗΣ Λ14147999%c
 ΠΕΛΑΤΗΣ Μ81487100%c
ΠΕΛΑΤΗΣ Ν51492100%c
ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ1492

Καταγράφουμε και αναλύουμε τα συμπεράσματα μας, που σχετίζονται με τα δεδομένα εκμετάλλευσης που προκύπτουν και λαμβάνουμε επιχειρηματικές αποφάσεις για την υλοποίηση των στόχων μας διότι απαιτούν λιγότερες δράσεις, χρηματοοικονομικά μέσα και χρόνο της επιχείρησης και προσφέρουν αναλογικά μεγαλύτερο αποτέλεσμα σε κέρδος και πωλήσεις.

Η συμβολή της ανάλυσης Pareto

Αφορά ολόκληρο το κύκλωμα των επιχειρηματικών λειτουργιών

Η ανάλυση μπορεί π.χ. να εκτείνεται:

Στο 80% των πωλήσεων, που προέρχεται από το 20% των πελατών μου.
Στο 80% των αγορών, που προέρχεται από το 20% των προμηθευτών μου.
Στο 80% του κόστους πωληθέντων, που προέρχεται από το 20% των δαπανών μου.

Διερευνώ κατόπιν μελέτης σε βάθος τα λοιπά στοιχεία των δύο πελατών μου και διαπιστώνω, ότι λόγω της καλής τους συνεργασίας και της εν γένει ανταγωνιστικής τους θέσης στην αγορά, σχεδιάζω στρατηγικές ενέργειες ώστε:
1. Να προωθώ κατά προτεραιότητα τις πωλήσεις μου προς αυτούς λόγω μεγάλου περιθωρίου κέρδους και ρευστότητας, που εξασφαλίζω.
2. Να προμηθεύομαι άμεσα και σε ευνοϊκή τιμή και όρους πίστωσης, λόγω μεγάλων ποσοτήτων, τις πρώτες ύλες για την εκτέλεση των παραγγελιών τους.
3. Να οργανώνω άμεσα τους παραγωγικούς συντελεστές των λειτουργικών μου τμημάτων στις νέες απαιτήσεις.
4. Λόγω των περιορισμένων δυνατοτήτων του παραγωγικού κυκλώματος να διαθέτω/διανέμω αρχικά προς αυτούς τα προϊόντα, χωρίς ωστόσο να υστερώ χρονικά στην παράδοση που αφορά και τις ομάδες b και c.

Συμπέρασμα

Αξιοποιώ τις αποδοτικές δυνατότητες αιτίου-αποτελέσματος της Pareto μεθόδου, για να βελτιώσω τις διαδικασίες χρόνου, χρήματος και ενέργειας, προκειμένου να πετύχω μεγαλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα.

Εγγραφείτε στο Newsletter

Λάβετε Χρήσιμα Άρθρα και Πληροφορίες για την Επιχείριση σας

Περισσότερα Άρθρα