ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ενισχύουμε τις προσπάθειες των επιχειρήσεων να προβλέψουν και να εκτελέσουν αποτελεσματικά τους οικονομικούς τους στόχους.

25 Χρόνια Εμπειρίας

Ξεκίνησα την καριέρα μου το 1993, στην ανατολή της επανάστασης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και τη συνδρομή τους στην μηχανοργάνωση της οικονομικής διαχείρισης.
Εγώ και οι συνάδελφοι μου, λογιστές, οικονομολόγοι και προγραμματιστές συμβάλλαμε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των νέων συστημάτων γενικής και αναλυτικής λογιστικής.
Εργαστήκαμε σε επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων ως υπεύθυνοι λογιστηρίου και δώσαμε λύσεις στη φορολογική και ασφαλιστική κάλυψη των αναγκών τους, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. Ταυτόχρονα καταγράψαμε σε καταστάσεις και αναλύσαμε τις κινήσεις όλων των οικονομικών μεγεθών. Συνεργαστήκαμε με τα στελέχη και την διοίκηση των εταιρειών και παρείχαμε συμβουλευτικές υπηρεσίες, που οδηγούν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της παραγωγικότητας.

Αθανάσιος Καραλίβανος
Υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού
& Managerial Accounting

Θανάσης Καραλίβανος

Από το 2000 εφαρμόζουμε με επιτυχία τις αρχές του νέου Management

Οικονομικοί Στόχοι

Ανάλυση

Καταγράψαμε και αναλύσαμε τα δυνατά σημεία εκμετάλλευσης και συμβάλλαμε στη μεγιστοποίηση του οικονομικού αποτελέσματος με εξειδικευμένο τρόπο.

Δράση

Δημιουργήσαμε οικονομικές προβλέψεις με την υποβολή Budgets και business Plans και πετύχαμε τους οικονομικούς στόχους με αύξηση πωλήσεων, μείωση κόστους και σταθερότητα των ταμιακών διαθεσίμων.

Συνεργασία

Συνεργαστήκαμε σε ομαδικό επίπεδο με το έμψυχο δυναμικό των επιχειρήσεων και ενισχύσαμε με δράσεις Leadership τις γνώσεις και την πίστη τους στην πραγματοποίηση των κοινών στόχων.

Αξιολόγηση

Παρακολουθήσαμε και μετρήσαμε με Check Lists, σε συνέργεια με τη διοίκηση και τους εργαζόμενους της επιχείρησης, διορθώνοντας και βελτιώνοντας το αποτέλεσμα των προσπαθειών σε όλα τα τμήματα.

Ψάχνετε λύσεις στην οργάνωση των τμημάτων σας;

Επικοινωνήστε μαζί μας και πείτε μας σε ποιόν τομέα της επιχείρησης σας χρειάζεστε εξειδικευμένη καθοδήγηση.