ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

BUSINESS TARGET 360

Προωθήστε τις πωλήσεις σας, μειώστε τα έξοδα σας, εξασφαλίστε αυτάρκεια χρηματικών διαθεσίμων και αξιοποιήστε τα περιουσιακά σας στοιχεία.

Φιλοσοφία

Ο αποτελεσματικός επιχειρηματικός στόχος πρέπει να συγκεντρώνει όλες τις δυνάμεις του επιχειρηματικού μας δυναμικού. Να τις συνδέει μεταξύ τους και να τις ευθυγραμμίζει για την ολοκλήρωση του οικονομικού αποτελέσματος.

Τι Επιτυγχάνετε;

Σχεδιάστε, υλοποιήστε και μετρήστε το οικονομικό σας αποτέλεσμα, μέσω της συγκέντρωσης και καταγραφής πληροφοριών, με την χρήση λογιστικών εφαρμογών που σκοπό έχουν την πληροφόρηση των συνεργατών σας.

Αναπτύσσουμε τις απαραίτητες δράσεις που αξιοποιούν τους πόρους και τα μέσα για την υλοποίηση των στόχων, που προβλέπονται.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΤΕ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Βελτίωση Οικονομικού Αποτελέσματος

Προώθηση Πωλήσεων

Αναπτύξτε και διατηρήστε τις τεχνικές ικανοποίησης των πελατών σας με παράλληλη βελτίωση των κερδών.
Στον πίνακα εμφανίζονται ορισμένες δράσεις και τα οφέλη στην ανάπτυξη των στόχων πωλήσεων, που εμφανίζονται καθημερινά στις επιχειρήσεις.
Δράσεις Και Οφέλη Στις Πωλήσεις

Προβλέψτε και παρακολουθήστε την προοπτική των πωλήσεων σας μέσω της κατάλληλης και αναλυτικής ενημέρωσης, και την προώθηση τους με την εφαρμογή του κατάλληλου στρατηγικού σχεδιασμού.

Θα έχετε την δυνατότητα να εφαρμόσετε τον δυναμικό συνδυασμό παλιών και νέων υπηρεσιών, και προιόντων με αντίστοιχες δράσεις σε παλιούς και νέους πελάτες αντίστοιχα.

Η προετοιμασία και η πρόβλεψη των πωλήσεων μας προηγείται στο σχεδιασμό, διότι επηρεάζει άμεσα τον σωστό υπολογισμό των εξόδων, το κατάλληλο επίπεδο χρηματικών διαθεσίμων και την διαμόρφωση των περιουσιακών στοιχείων.

Συνδέστε το Digital Marketing των διαδικτυακών μέσων με τις δράσεις της επιχείρησης σας.

Η Financer και οι SEO συνεργάτες μας εργάζονται στο άνοιγμα του ορίζοντα των πωλήσεων σας, μέσω του Social Media Marketing.

Για να ολοκληρώσουμε όμως αυτή την προσπάθεια, κινητοποιούμε όλες τις λειτουργικές δυνατότητες της επιχείρησης σας, ώστε να είστε σε θέση να ανταποκριθείτε αποτελεσματικά.

Οδηγοί μας παραμένουν ο επιχειρηματικός σχεδιασμός και ο έλεγχος των δραστηριοτήτων σας.
Αξιολογούμε το αποτέλεσμα των δεικτών analytics της Google, σε συνδυασμό με την βελτίωση όλων των λειτουργιών της επιχείρησης σας.

Αναδεικνύουμε τα δυνατά σας σημεία και περιορίζουμε τις αδυναμίες σας.

Μείωση Εξόδων

Ελέγξτε και μειώστε το λειτουργικό κόστος, διατηρώντας παράλληλα την απόδοση της επιχείρησης σας.
Στον πίνακα εμφανίζονται ορισμένες δράσεις, που αποσκοπούν στη διατήρηση η την μείωση εξόδων των λειτουργιών εκμετάλλευσης και διοίκησης.
Μείωση Εξόδων

Παρακολουθήστε την συνεισφορά των εξόδων σας στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας.

Καταρτίζουμε τον συνολικό προυπολογισμό και υπολογίζουμε το επίπεδο του κόστους παραγωγής, διάθεσης και διοίκησης, που αναλογεί στο ύψος που θα διαμορφωθεί η δραστηριότητα μας στο μελλοντικό διάστημα η το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης του επενδυτικού μας σχεδίου.

Εξασφάλιση ρευστότητας

Εισπράξατε τις απαιτήσεις; Πληρώσατε τις υποχρεώσεις σας; Αν ναι, πετύχατε την μείωση των εξόδων και αύξηση των πωλήσεων και κερδών σας.

Δεν ολοκληρώνεται η επιτυχής πραγματοποίηση των πωλήσεων και εξόδων σας, αν δεν εισπράξετε έγκαιρα τις απαιτήσεις σας και δεν εξοφλήσετε τις υποχρεώσεις σας.

Προγραμματίστε το επίπεδο ρευστότητας, που ολοκληρώνει το στρατηγικό σας σχεδιασμό ώστε να:

  • Καταγράψτε και ακολουθήστε την πιστωτική πολιτική σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις σας.
  • Δεσμευτείτε και ελέγξτε την ομαλή πορεία των ταμιακών σας ροών, με την πρόβλεψη και επάρκεια των ρευστών διαθεσίμων σας.

Η ολοκλήρωση της πρόβλεψης των πωλήσεων και των εξόδων, οδηγεί σε αυτάρκεια τα χρηματικά σας αποθέματα, όταν εφαρμόσετε το λογισμικό πρόγραμμα Cash Flow του Business Target 360 με το οποίο:

Cash Flow Advantages

Αξιοποίηση Των Περιουσιακών Στοιχείων

Παρακολουθήστε τις κινήσεις όλων των περιουσιακών σας στοιχείων.
Χρησιμοποιήστε οικονομικούς δείκτες για να μετρήσετε και να αναλύσετε
τα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης σας.

Στρατηγική Αξιοποίηση Εταιρικών Περιουσιακών Στοιχείων

Συγκρίνουμε τους λογαριασμούς των ισολογισμών και των οικονομικών αποτελεσμάτων μεταξύ τους και αξιολογούμε σε ποιο βαθμό αποδίδουν αποτέλεσμα οι στρατηγικές σας δράσεις.

Με τους οικονομικούς δείκτες αξιολογούμε το επίπεδο ρευστότητας, την απόδοση κερδών, εξόδων και πωλήσεων καθώς και την βιωσιμότητα της επιχείρησης σας.

Συγκρίνουμε τους δείκτες μεταξύ τους και σε βάθος χρόνου αποκτούμε μαζί σας την δυναμική εικόνα προοπτικής της πορείας σας.

9 στις 10 επιχειρήσεις αποτυγχάνουν στον στρατηγικό τους σχεδιασμό.

Επικοινωνήστε μαζί μας και πείτε μας σε ποιόν τομέα της επιχείρησης σας χρειάζεστε εξειδικευμένη καθοδήγηση.